Sunuş

2010 yılında kurulan Temel Sanat Bilimleri Bölümü, Güzel Sanatlar Fakültesinin tüm bölümlerine zorunlu ve seçmeli kategorilerde dersler vererek hizmet sunmaktadır.

Amacımız; fakültemizin bütün bölümlerinde okutulmakta olan ortak teorik ve uygulamalı temel derslerin, bir bölüm içerisinde,  alanında uzman öğretim elemanları tarafından yürütülerek eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda dersleri bütün bölümlerimize açık olan ve kendisi öğrenci almayan bir hizmet bölümü olarak kurulan bölümümüz;  sanat kavramları, sanat tarihi, estetik, sanat felsefesi, sanat psikolojisi, sanat sosyolojisi, sanat yapıtları analizi, mitoloji ve ikonografi gibi sanata temel teşkil eden kuramsal derslerin okutulduğu “Sanat Bilimleri Anabilim Dalı” ve temel desen eğitimi, temel sanat eğitimi, temel tasarım gibi derslerin verildiği “Temel Sanat Eğitimi Ana Sanat Dalı” olmak üzere iki ana dal hâlinde yapılandırılmıştır. Bu ayrım ile; alana yönelik kuramsal derslerin, alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmesi düşünülmüş, dersler kapsam ve içerik bakımlarından geliştirilmiş ve bölümümüz, alanlarında uzman öğretim elemanları istihdam edilerek yapılandırılmıştır.

Teknik bilgi ve becerilerin yanı sıra; sanat kültürü açısından da donanımlı, estetik duyarlılıkları gelişmiş, farklı disiplinler ile sanatın ilişkilerini değerlendirebilen, sanatın temelindeki kavramları ve kuramları bilen, kendi manifestasyonunu entelektüel anlamda yeterli bir şekilde oluşturabilen, sanatın tarihini bilmenin yanısıra bugün Türk ve Dünya sanatındaki gelişmeleri takibedebilen, bunları kuramsal olarak da tanımlayıp ifade edebilen, yorum ve sentez yapma becerileri gelişmiş, nitelikli sanatçılar yetiştirilmesine katkı sağlayan bölümümüz, temel sanat eğitiminde de fakültemiz için bir ortak payda sağlamaktadır.

Fakültemizde okutulan ve yine bütün bölümlerde ortak olan temel bilgi teknolojileri gibi derslerin de alanında uzman öğretim elemanları tarafından verilmesini ve bu derslerin koordinasyonunu sağlayan bölümümüzde, ayrıca sanatın farklı alanlarına ilişkin ve bütün bölümlere açık olan; seramik, baskı resim gibi seçmeli dersler de verilmektedir.