Anlaşmalı Olduğumuz Üniversiteler

 

Buketov Karaganda Devlet Üniversitesi- Kazakistan

Azerbaycan Devlet Ressamlık Akademisi- Azerbaycan

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi- Kırgızistan

Kırgızistan Millet Ressamlık Akademisi

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi