Akademik Personel

 

Temel Sanat Bilimleri Bölümü    

Doç. Dr. Bülent SALDERAY (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU (Bölüm Başkanı Yardımcısı)

 

Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı

Bölüm Başkanı Uhdesinde (Anasanat Dalı Başkanı)

 

Sanat Bilimleri Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Bülent SALDERAY (Anabilim Dalı Başkanı)

 

 

Sanat Bilimleri Anabilim Dalı

Doç. Dr. Fulya BAYRAKTAR

Doç. Dr. Bülent SALDERAY (Bölüm Başkanı - Anabilim Dalı Başkanı)

Arş. Gör. Özge ARSLAN

 

Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı

Öğr. Gör. Dr. Mehtap PAZARLIOĞLU BİNGÖL

Öğr. Gör. Umut DEMİREL

Öğr. Gör. Yılmaz ÇIRACIOĞLU (Bölüm Başkanı Yardımcısı)

Arş. Gör. Dr. Zeliha KAYAHAN